Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Immunology
 
ลักษณะทางคลิกนิกและผลตรวจทางห้องปฎิบัติการในเด็กโรคลูปัส
Clinical and laboratory manifestation of SLE in children
SuwanneeWisanuyotin ( วิษณุโยธิน), ApichatJiravuttipong ( จิระวุฒิพงศ์), SukachartKirdpon ( เกิดผล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้เทคนิคไมโครเพลทตรวจหาแอนติเจนอาร์เอชดีโดยใช้แอนติ-ดีเจือจาง ทำปฏิกิริยาในน้ำเกลือปกติ
Microplate Technique for Rh (D) antigen by using diluted anti – D in normal saline medium
M,Meesaeng. ( มีแสง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การตรวจหาแอนติ-เอสเอ็มและแอนติ-อาร์เอ็นพี ด้วยวิธีการเกาะกลุ่มเม็ดเลือดแดง กับวิธีเคาน์เตอร์อิมมูโนอิเลคโตโฟรีซิส
Anti-Sm and Anti-RNP Detection by Passive Hemagglutination and Counter Immunoelectrophoresis
Mayuna Srisuphanunt ( ศรีสุภนันต์), Kanokrat Nantiruj ( นันทิรุจ), PuangpakaSadee ( สาดี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปลี่ยนแปลงของระดับอิมมูโนโกลบูลินในซีรัมของลิงเสมที่ได้รับมอร์ฟีนเป็นระยะเวลานาน
Changes in Serum Immunoglobulin Levels Among Cynomolgus Monkeys with Long Term Morphine Treatment
Wannapa S.Ishida ( อิชิดะ), SuchindaMalaivijitnond ( มาลัยวิจิตรนนท์), TakafumiIshida ( อิชิดะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อีโบลา
Ebola Virus
PopeKosalaraksa ( โกศลารักษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพในหลอดทดลองของ OPC-17116 ซึ่งเป็น 5-methyl substituted quinolone ชนิดใหม่ ต่อเชื้อ Burkholderia(Pseudomonas) pseudomallei
The in vitro activity of OPC-17116, a new 5-methyl substituted quinolone against Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei
WanlopKaewkes ( แก้วเกษ), VajarabhongsaBhudhisawasdi ( พุทธสวัสดิ์), SurasakdiWongratanacheewin ( วงศ์รัตนชีวิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การตรวจหาความสัมพันธ์ของ เชื้อสแตฟฟิโลคอคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษ ในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร
Study on the correlation between the enterotoxin – producing Staphyococcus aureus isoslated from prepared food and the cooks
Chariya Chomvarin ( ชมวรรินทร์), DaroonKotimanusvanij ( โกฏิมนัสวณิชย์), ArunratRomphruk ( ร่มพฤกษ์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
แบคทีเรียและเชื้อราที่แยกได้จากน้ำในช่องท้องของผู้ป่วยที่มีการล้างไต ทางช่องท้องชนิดถาวรในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Bacterial and Mycotic Organisms Isolated from Infected Peritoneal Effluent in CAPD Patients at Srinagarind Hospital
WanlopKaewkes ( แก้วเกษ), DhaveeSirivongs ( ศิริวงศ์), DaruneeChanlertrith ( จันทร์เลิศฤทธิ์), KeskaewPienthaweechai ( เพียรทวีชัย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การตรวจนับจำนวน CD4, CD8 lymphocytes และ CD4/CD8 ratio ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์โดยวิธี Direct immunofluorescence
Enumeration of CD4, CD8 lymphocyte and CD4/CD8 ratio in HIV Infected patients by direct immunofluorescence
SuwinWongwajana ( ว่องวัจนะ), AranyaKongthaworn ( คงถาวร), SurasakdiWongratanacheewin ( วงศ์รัตนชีวิน), KunyalukChaicumpar ( ชัยคำภา), PiroonMootsikapun ( มุตสิกพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การตรวจแยกเชื้อไวรัสในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Virus isolation from patients of Srinagarind Hospital
ChamsaiPientong ( เพียรทอง), TipayaEkalaksananan ( เอกลักษณานันท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคสมองอักเสบที่เกิดจากไวรัสและ ความสำคัญของห้องปฏิบัติการ
TipayaEkalaksananan ( เอกลักษณานันท์), ChamsaiPientong ( เพียรทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การหาแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei : I. การวิเคราะห์แอนติเจนที่เตรียมโดย การทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นเสียง ด้วยวิธี SDS-PAGE และ immunoblot
Search for specific antigens of Pseudomonas pseudomallei : I. An analysis of sonic extracted antigens of P.pseudomallei by SDS-PAGE and immunoblot
SuwinWongwajana ( ว่องวัจนะ), supatraRatanatragooldecha ( รัตนกูลเดชา), SurasakdiWongratanacheewin ( วงศ์รัตนชีวิน), UnchaleeTattawasart ( ตัตตะวะศาสตร์), KanokrutNuntirooj ( นันทิรุจ), ChatriSettasatian ( เศรษฐเสถียร), RasanaWongratanacheewin ( วงศ์รัตนชีวิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากคลองรากฟัน ก่อนและหลังทำการรักษา และการศึกษา ประสิทธิภาพของน้ำยาล้างคลองรากฟัน
STUDY ON TYPES OF BACTERIA IN ROOT CANAL BEFORE AND AFTER SUCCESSIVE ROOT CANAL TREATMENT AND EFFICIENCY OF PROPER IRRIGANT
ChariyaChomvarin ( ชมวารินทร์), PrapasPinswasdi ( พิณสวัสดิ์), UnchaleeTattawasart ( ตัตตะวะศาสตร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคทางรูมาติกที่เกิดกับผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากการรักษา
Rheumatic Syndrome in Elderly Due to Treatment
ChingchingFoocharoen ( ฟูเจริญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของพาราควอตต่อการสร้างอินเตอร์ฟีรอน-แกมมาโดยทีเซลล์
Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell
Patcharaporn Tippayawat ( ทิพยวัฒน์), Rungnapa Sranujit ( ศรานุชิต), Nattaphol Prakobkaew ( ประกอบแก้ว), Surachat Buddhisa ( พุทธิษา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.